Съвети

Съвети за изграждане на електропастир

КАК РАБОТИ ЕЛЕКТРОПАСТИРА

Електрическата ограда, която може да бъде захранвана от батерия или от мрежата, създава мощни високоволтови импулси. Когато живостното се допре до ограждащия кабел то получава този високоволтов импус, който е напълно безопасен за него и хората. Този импулс  предизвиква шок за животното. Така то получава инстинкт да не доближава ограждащия кабел.

ПРИЛОЖЕНИЯ И УПОТРЕБА

Говеда и млечни крави – тези животни се ограждат с минимални проблеми. Дойни крави които вече са били ограждани с електрически огради имат изграден инстинкт и това позволява ограждането им с лента или с един ред кабел. Препоръчва се използването на тънко въже до 3 мм.
Овце и кози – Овцете и козите имат козина която действа като изолатор. Това изисква по силен импулс

Коне – конете и енергичните малки понита също спадат към живостните които лесно се ограждат с електрическа ограда, която да осигурява безопасност и сигурност. За огражденията се препоръчва лента или въже с диаметър 6 мм. за добра видимост.

Свине – При тези животни оградата трябва да е с добра видимост. В предвид много различния размер на животните т.е наличието на големи и малки прасета броя на оградащите кабели и разстоянието между тях е от съществено значение.

Други приложения – Електрическите огради успешно се прилагат за елени, зайци, лисици, пилета, кучета, котки е др. Електрическите огради също така се прилагат и за предпазване на селскостопанските култури и горски насъждения


ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ

От съществено значение е да се направи правилния избор от различните компоненти на електрическата ограда захранващо устройство, ограден електрически кабел и заземяване.
ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА – Това е основния елемент на системата. Предлагат се различни модели по мощност и различно захранване
Устройства с мрежово захранване 230 V. – Използавт се дълги и постоянни огради, асигуряват мощен и стабилен импус при добро заземяване. Свързването на захранващото устройство с оградния кабел ако оградата не се намира в непостредствена близост до источника на захранване трябва да стане с високоволтов кабел за да се предотвартят “отечки” и загуба на импулс.
Устройства със захранване 12 волта от мокра батерия. – Използват се за дълги огради и при правилен избор на изолатори и заземяване е надежден и удобен уред. В този случай захранващото устройство може да бъде поставено непостредствено да оградата и така да не се налага използавнето на високоволтов кабел. В този случай е удачно изпалзването на соларен памел който ще осигури захранване на батерията през деня.
Колчета и изолатори – за предпочитане е използването на дървени колчета и изолатори с гарантирани изолационни качества.
Оградни кабели и ленти

Ценова оферта

6.12
Ютен брезент, л.м.
3.80
Зебло, л.м.
375.00
Комп;ект за ограда - 5 дка
15.00
50 бр. изолатори с винт за дърво